Sonja online

VUOROVAIKUTUSTAIDOT. Slushissa korostuvat vuorovaikutus ja neuvottelutaidot 1